Leden

Leden zijn in dit verband:

a) de aangesloten organisaties (AO's) van de Federatie NOVA;
b) de film- en videoclubs van de AO's en hun leden;
c) de individuele leden van de AO's.