Bestelinformatie

U kunt films bestellen per e-mail, per brief of per telefoon. Het bestellen per e-mail heeft de voorkeur.

Toezending van aanvraag

De envelop met het aangevraagde kant-en-klare programma of de verzameling zelf geselecteerde films krijgt u per post toegestuurd. De envelop kan door de brievenbus, zodat u niet thuis hoeft te zijn. Behalve de miniDV-bandjes of DVD's met de films bevat de envelop ook de begeleidende brief en een gefrankeerde en geadresseerde retourenvelop.

Terugzending

Tenzij anders is afgesproken stuurt u de miniDV-bandjes of DVD's de eerstvolgende werkdag terug met behulp van de retourenvelop.

Betaling

In de begeleidende brief is vermeld hoe de betaling van de vergoeding van € 20,- in zijn werk gaat: door overmaking op IBAN NL15 INGB 0000 3057 85 binnen een maand na ontvangst van de envelop. Om dit goed te laten verlopen is het de bedoeling de brief door te geven aan de penningmeester van de club (indien van toepassing).